Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Presentació

Les competències clau: La Competència Digital Docent

29 de juny 2015 – TARRAGONA

Els nous escenaris i reptes que ens planteja la societat del segle XXI ha propiciat que, des de diferents institucions educatives s’estiguin repensant quines han de ser les habilitats, coneixements i actituds necessàries per a fer-hi front. Una societat interconnectada, complexa, canviant i tecnològica, on la competència digital dels estudiants, dels docents i de la societat general, és un element indispensable per a viure, conviure, aprendre i treballar.

El Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET), organitzat per primer cop en 2014, pretén ser un espai de trobada on figures de rellevància internacional relacionades amb el món de l’educació i la tecnologia reflexionin i facin propostes de manera conjunta sobre el seu paper transformador en un context digital.

En aquesta edició, es tracta d’un format especial, una jornada express d’un dia, anomenat FIETxs (extra small), amb un nombre més limitat d’assistents, i amb un tema monogràfic. El tema central d’aquest FIETxs2015 serà una de les competències claus per al segle XXI, la competència digital, de l’estudiantat, i en especial dels docents. Inscripcions gratuïtes!

Universitat Rovira i Virgili – 2015